B i b l i o t e k a
ZBIORY BIBLIOTEKI

Podstawą funkcjonowania biblioteki są tradycyjne książki. Szybka cyfryzacja może to zmienić, ale na
razie:

1. Większości książek pochodzi z przejętych przez bibliotekę gimnazjalną, zbiorów,  ze zlikwidowanej
Szkoły Podstawowej nr 3.

2. Zakupy nowości wydawniczych, głównie lektur są dokonywane w miarę potrzeb i wprowadzanych
zmian na liście lektur obowiązkowych.

3. Dzięki hojnym ofiarodawcom, biblioteka ma wiele cennych książek popularnonaukowych oraz
beletrystyki dla dorosłych.

4. Udaje się utrzymać prenumeratę:  „Victora Gimnazjalisty” „Biblioteki w szkole”, Świetlicy w szkole”,
„Wychowawcy”. Zgromadzono też kilka roczników „National Geographic”, jest nieodpłatnie
otrzymywany „Młody Technik” i „Zielona Planeta”.

     Biblioteka posiada też zbiory audiowizualne, w tym najcenniejszy to „Filmoteka Szkolna” -  zestaw 
najważniejszych dzieł polskiego kina.  Dostępne są także materiały doradztwa zawodowego oraz filmy
powstałe w oparciu o treść lektur szkolnych.  Zbiory audiowizualne  sukcesywnie się powiększają.

   W bibliotece jest dostęp do Internetu.  Jest możliwość kopiowania, drukowania potrzebnych
materiałów.

_______________________________________________________________________________________________


DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

    Od kwietnia 2007 roku,  w każdy czwarty czwartek miesiąca o godz. 18.00 w bibliotece spotykają
się ci, którzy czytają książki i chcą o nich rozmawiać. Oferta przeznaczona jest dla czytelników
dorosłych.

    Więcej: „Bibliotekarz Opolski” 1/2013 (dostępny w Internecie)

_______________________________________________________________________________________________


KONKURS RECYTATORSKI

Tradycją gimnazjum stały się tematyczne konkursy recytatorskie. Odbywają się zawsze około 21
marca, to bowiem dzień,  który przez UNESCO ogłoszony został Światowym Dniem Poezji.
Uczniowie recytują utwory jednego poety.
Więcej: „Bibliotekarz Opolski”2/2013 oraz „Biblioteka w Szkole” 5/2013 (dostępny w Internecie)

_______________________________________________________________________________________________

KONKURSY LITERACKIE

W połowie października ogłaszany jest konkurs literacki dla uczniów gimnazjum,  „O pióro dyrektora”.
Nagrodą główną jest wysokiej klasy pióro, pozostałe, to książki, dla wszystkich uczestników dyplom,
zaprojektowany na potrzeby konkursu  przez nauczycielkę plastyki A. Wyszyńską.

Więcej: „Bibliotekarz Opolski” 1/2014 (dostępny w Internecie)

_______________________________________________________________________________________________

Gazetki szkolne

Od roku  szkolnego 2009/2010  gazetka ukazuje się w wersji Qmam - dostępna jest na stronie
mammedia.pl jako „Pinezk1” oraz w postaci tradycyjnej.

   Częstotliwość ukazywania się gazetki warunkuje aktywność zespołu. Spotkania redakcji odbywają
się w każdy wtorek na pierwszej dużej przerwie (12.20).  Rozmowy dotyczą form dziennikarskich,
zasad pisania tekstów. Ciekawsze teksty uczniów ukazują się w miesięczniku „Życie Głogówka” w
rubryce „To u nas słychać”.

_______________________________________________________________________________________________

Książka tygodnia

W gablocie „Głos biblioteki” w stały dzień tygodnia, umieszczany jest  fragment książki, bądź
rysunek, na podstawie którego należy odgadnąć autora i tytuł książki. Pierwsza osoba, która podała
prawidłową odpowiedź, otrzymuje nagrodę.

Więcej: „Biblioteka w szkole” nr 12 /2008 oraz zmieniony nieco w „Bibliotekarzu Opolskim” 3/2013
(dostępny w Internecie).