W nowym roku szkolnym Grupę Teatralną tworzą:
Karolina Załężna
Matylda Wojtanowicz
Katarzyna Figiel
Piotr Larysz
Agata Sierecka
Sara Szafarczyk
Oktawia Dziedzic
Patrycja Śliwi
ńska
Maciej Przybylski
Działalność kółka w roku szkolnym 2011/12 rozpoczęliśmy przygotowaniem części artystycznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Program złożony był z kolażu pantomimiczno-słownego oraz z krótkiej wariacji o Juliuszu Słowackim na podstawie fragmentu „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. W sercach naszej szkolnej gawiedzi głęboko zapiszą się słowa prof. Pimki:
„ - A zatem dlaczego Słowacki wzbudza w nas zachwyt i miłość?… Dlatego, moi drodzy, że Słowacki WIELKIM poetą był!”.

Obsada:
Piotr Larysz
- prof. Pimko
Karolina Załężna - Gałkiewiczówna
Matylda Wojtanowicz - Piórkowska
Magdalena Oko
ńska - Wałkiewiczówna
Maciej Przybylski - Pylaszczkiewicz
Katarzyna Figiel - Narrator
Oktawia Dziedzic - Narrator

Zdjęcia ze spektaklu "Słowacki WIELKIM poetą był":


 

                   Pod koniec kwietnia zako
ńczyliśmy sześciomiesięczną pracę nad nowym spektaklem. W tym roku zajęliśmy się życiem po życiu pewnej przebiegłej i niezbyt miłej Lisicy oraz jej małego, niesfornego bratanka. Premiera przedstawienia „Pod-Grzybek” Marty Guśniowskiej miała miejsce 28 IV 2012 r. na Krapkowickich Spotkaniach z Teatrem. Poza nami wzięły w nim udział jeszcze trzy grupy teatralne z Krapkowic i Opola. Impreza nie miała charakteru konkursu i każde przedstawienie zostało zauważone i za coś nagrodzone. W naszym spektaklu doceniono świetną grę aktorską i reżyserię. Po obejrzeniu przedstawień wszystkie zespoły spotkały się na omówieniu spektakli. Każdy miał możliwość powiedzenia co myśli o danym przedstawieniu. W bardzo sympatycznej atmosferze powiedzieliśmy sobie o plusach i minusach naszych teatralnych dzieł.

Krapkowickie Spotkania z Teatrem były też formą uczczenia Międzynarodowego Dnia Teatru, który obchodziliśmy dzie
ń wcześniej.


Obsada „Pod-Grzybka”:
Matylda Wojtanowicz
- Mały Lisek
Karolina Załężna - Stara Lisica 
Piotr Larysz - Staruszek Lis
Katarzyna Figiel - Śmierć
Patrycja Śliwi
ńska - Jeż
Maciej Przybylski - Jele
ń
Oktawia Dziedzic - Pies
Sara Szafarczyk - Kłusownik
Agata Sierecka - Angerona 

Reżyseria - Iza Kuriata
Scenografia - Oktawia Dziedzic, Sara Szafarczyk, Matylda Wojtanowicz

Zdjęcia ze spektaklu "Pod-Grzybek":Zajęcia teatralne prowadzi Pani Izabela Kuriata
G r u p a   t e a t r a l n a
2011 / 2012