K ą c i k   p r z e d m i o t o w y


Karty pracy z historii i WOS-u nr 1 dla klas III.
Karty należy wydrukować, wypełnić i oddać do 29 X
Karty pracy z historii i WOS-u nr 2 dla klas III.
Karty należy wydrukować, wypełnić i oddać do 19 XI
Karty pracy z historii i WOS-u nr 3 dla klas III.
Karty należy wydrukować, wypełnić i oddać do 17 XII

Karty pracy z historii i WOS-u nr 4 dla klas III.
Karty należy wydrukować, wypełnić i oddać do 14 I
Karta pracy z historii nr 5 dla klas III.
Kartę należy wydrukować, wypełnić i oddać do 28 I


Karta pracy z historii nr 6 dla klas III.
Kartę należy wydrukować, wypełnić i oddać do 25 II

Zadania przygotowała pani I. Kuriata
H i s t o r i a  /  WOS