K ą c i k   p r z e d m i o t o w yZadania dla uczniów:


Zadania przygotowała pani U. Donath
Matematyka
na listopad - klasa 3 [pdf]
na listopad - klasa 2 [pdf]
na październik - klasa 3 [pdf]
na październik - klasa 2 [pdf]
na wrzesień - klasa 2 [pdf]
na grudzień - klasa 2 [pdf]
na grudzień - klasa 3 [pdf]
na luty - klasa 3 [pdf]
na luty - klasa 2 [pdf]
na marzec - klasa 3 [pdf]
na marzec - klasa 2 [pdf]
na kwiecień - klasa 2 [pdf]
na maj - klasa 2 [pdf]