K ą c i k   p r z e d m i o t o w y


Pytania do bierzmowania dla uczniów klas III:
[pytania dla uczniów pdf]

Odpowiedzi znajdują się w pierwszym rozdziale katechizmu dla młodych: "YOUCAT"
Pytania przygotował Pan Tomasz Grabu
ńczyk


R e l i g i a
Wyniki etapu rejonowego Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej:
(maksymalna ilość punktów do zdobycia: 53)
1. Dominika Janocha         53pkt.
2. Żaneta Kremser             50pkt.
3. Karolina Lęcznar            46pkt.
4. Katarzyna Arian             43pkt.
Wyniki FINAŁU Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej:
(laureaci - co najmniej 65 pkt.); (finaliści - co najmniej 54 pkt.)

1. Karolina Lęcznar            53 pkt.
2. Żaneta Kremser             40 pkt.
3. Katarzyna Arian             36 pkt.
4. Dominika Janocha         28 pkt.