Nazwisko i imię
funkcja / nauczany przedmiot
Anioła Małgorzata
matematyka, technika
Błoszenko Renata
język angielski
Boczar-Woźniak Anna
język polski
Ćwięczek Małgorzata
język polski
Donath Urszula
matematyka
Dziewońska Elżbieta
bibliotekarz
Fiutka Anna
język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa
Gołowkin-Kardas Jolanta
kierownik świetlicy
Goetz Joanna
matematyka
Grabuńczyk Tomasz
informatyka, muzyka
Jaros-Luniak Urszula
pedagog
Ks. Komorek Tadeusz
religia
Kasperska Alina
język polski
Kunicka Magdalena
wychowanie fizyczne
Kuriata Izabela
historia, wiedza o społeczeństwie
Labisz Brygida
chemia
Młynarska Henryka
język polski
Pawlisz Iwona
geografia
Piotrowska Brygida
język niemiecki, wychowanie do życia w rodzinie
Płóciennik Jarosław
wicedyrektor / wychowanie fizyczne
Przybylska Joanna
język polski
Romanowska Elżbieta
biologia
Rut Ireneusz
wychowanie fizyczne
Sacher-Ferc Kamilla
język angielski
Szała Andrzej
dyrektor / matematyka, fizyka
Szarla Małgorzata
fizyka
Wnętowska Krystyna
wychowanie fizyczne
Wyszyńska Anna
plastyka, technika, zaj. artystyczne
Zakrzyk Ewa
religia
Zienkiewicz Aleksandra
historia, wiedza o społeczeństwie
K a d r a
S Z K O Ł A